حراج!

طراحی آسان سایت فروشگاهی

25,000تومان 7,000تومان

بعد از خواندن این درس توانائیهای زیر را در ساخت صفحات وب بدست می آورید:۱

– آشنایی و درک تگهای HTML

– باز کردن محیط کاری متناسب برای ایجاد یک سند HTML-

استفاده از یک Editor (ویرایشگر متنی

وارد کردن مطالبی به عنوان توصیه بطوریکه در صفحه نشان داده نشود

باز کردن سند در Browser برای نمایش آن تحت وب